HCTS Hacking Woman

Hacking Women into Tech

Volgend op de aftrap van de Hackathon ‘Hacking Women into Tech’ op 22 oktober 2021 op de BIC-campus in Eindhoven, werken de hackers de komende maanden (door de verscherpte coronamaatregelen vooral online) door aan de doorbraken die ze tijdens de Hackathon hebben bedacht en gepitcht.

Een impressie van de fysieke Hackathon in Eindhoven:

Van Concept2Business naar Onstage@Katapultdag

Op de fysieke Hackathon in oktober 2021 ontwikkelden en pitchten de hackers de acht concepten van hun doorbraken. In het vervolgtraject werken de hackers de bedachte concepten uit tot heuse business cases, die via een koppeling aan middelen ook echt kunnen worden uitgevoerd. Te verwachten valt dat er in het vervolgtraject enkele doorbraken zullen worden samengevoegd – en er enkele wijzigingen in de hackersteams zullen plaatsvinden, dit is onderdeel van het traject en het creatieve proces. 

De doorbraken die het voor die datum al tot business case halen, krijgen op de Katapultdag op 14 april 2022 een podium om zich te presenteren en te werven voor middelen.

Bekijk hier een overzicht van de ontwikkelde doorbraken (laatste stand: 9 december 2021).

Direct of indirect een doorbraak ondersteunen?

Ben je geïnteresseerd in het thema ‘Meer meiden en vrouwen in techniek’ en wil je een doorbraak direct (bijv. met een financiële bijdrage) of indirect ondersteunen, zoals met beschikbare data, het beschikbaar stellen van je netwerk, met coaching, als facilitator (bijv. een pilot), of met capaciteit (ondersteunend personeel)? 

Neem dan contact op met hca-topsectoren@ptvt.nl

Waarom is actie nodig op dit thema?

Net als in vele landen om ons heen, zijn vrouwen en meiden nog altijd sterk ondervertegenwoordigd in de Nederlandse technologische sector. Dit is een uitdaging voor alle Topsectoren, want de technologische industrie is de motor van de Nederlandse economie. Daarnaast is technologie de sleutel tot het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we nu staan. Maar door het nijpende tekort aan technisch personeel  komt de bijdrage hieraan in gevaar. Het zijn de mensen en dus ook vrouwen en meiden, die de investeringen kunnen omzetten in nieuwe technologieën en producten. Een goed opgeleide beroepsbevolking is nodig. Hieraan kunnen vrouwen en meiden een belangrijke en waardevolle bijdrage leveren.

Nieuws en persberichten

22 april 2022: Nieuwsbericht: Katapultdag: pitchen, daten, demo: match?

28 oktober 2021 Persbericht: 8 uur hacken voor meer vrouwen in techniek

28 oktober 2021 Nieuwsbericht: 8 uur hacken voor meer vrouwen in techniek

11 oktober 2021 Nieuwsbericht: Topsectoren gaan voor vrouwen in techniek

Informatie voor de pers

Werk je voor de media en wil je graag publiceren over de Hackathon en/of het thema ‘Meer meiden en vrouwen in techniek’? We kunnen je voor je publicatie desgewenst een selectie van foto’s van de fysieke Hackathon op 22 oktober 2021 en het videobestand van de aftermovie toesturen. Neem hiervoor contact op met Leon Jansen, communicatieadviseur bij Human Capital Topsectoren via l.jansen@ptvt.nl

Fotogalerie Hacking Women into Tech 22 oktober 2021