HCTS Learning Communities

11-03-2021

HCTS Learning Communities

Samen slimmer leren, werken en innoveren in Learning Communities

HCTS Sociale innovatie

11-03-2021

HCTS Sociale innovatie

Sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen door sociale innovatie

HCTS Arbeidsmarktkennis

11-03-2021

HCTS Arbeidsmarktkennis

Robuuste basis door meer en betere arbeidsmarktkennis

HCTS Maatschappelijke uitdagingen

11-03-2021

HCTS Maatschappelijke uitdagingen

Samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen

HCTS Digitale mogelijkheden

11-03-2021

HCTS Digitale mogelijkheden

Digitale mogelijkheden ontwikkelen en benutten

Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023:
Samen aan de slag!

Het bouwen van een duurzaam, gezond en veilig Nederland is mensenwerk. Mensen met de juiste kennis en vaardigheden versterken onze economie en maken werk van onze maatschappelijke uitdagingen. Innovatieve technologie en processen maken daarbij steeds meer mogelijk, maar alleen als we ons menselijk kapitaal laten meegroeien. De tien Nederlandse Topsectoren bundelen daarom hun krachten in de Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023. Zij zorgen voor een sterke verbinding tussen leren, werken en innoveren. Nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek in de innovatiehelix maakt dit mogelijk in elke regio. 

Op deze website lees je over onze ambities en hoe je kunt meedoen.

Instrumenten

Uitgelicht

Nieuws