Katapultdag: pitchen, daten, demo: match?

“Welke vrouw in de zaal heeft weleens een boor gevraagd voor haar verjaardag?” Twee handen gaan in de lucht. “En welke man heeft weleens gereedschap gegeven aan zijn partner?” Nu één hand omhoog. De man in kwestie: “Ik heb zelf twee linkerhanden, maar mijn vriendin niet!”.  De vraag werd gesteld door Judith Hoekstra, een teamlid van SPARK Top.

SPARK Top is één van de teams die afgelopen oktober tijdens een Hackathon 'Hacking Women into Tech' aan de slag ging met de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer meiden en vrouwen kiezen voor techniek op school, of kiezen voor een beroep in de techniek en zich daar thuis voelen? Sindsdien hebben de teams van Hackers, met hun achtergrond in bedrijfsleven, overheid, onderwijsinstellingen, niet stilgezeten: afgelopen maanden werkten ze hun ideeën uit tot concrete businesscases.

Tijdens de Katapultdag 2022 op 14 april kwamen ruim 350 aanjagers uit werkveld, beleid en onderwijs samen om van elkaar te leren en kennis te delen. Het ideale moment voor de teams om op het podium hun businesscase te pitchen, om partners te vinden voor de volgende stap: een pilotfase aangaan met hun eerste prototype, om aannames te toetsen in de praktijk! Daarnaast waren de teams druk met matches maken tijdens een speeddate, demo’s en een informele borrel. We kijken terug op een geslaagde dag en zijn blij met de ruimte die de Katapultdag ons bood om deze matches mogelijk te maken.

         

 

---------------------------------

OPROEP
De teams zijn hard op zoek naar partners die geïnteresseerd zijn om de projecten in hun bedrijf of school uit te proberen. Heb je interesse? Neem dan direct contact op met Monique van Haasteren: monique.van.haasteren@fme.nl


Bias Game
Vooroordelen en stereotypen: iedereen heeft ze. De bias game laat je op een speelse manier bewust worden van je beelden en handelen. In dit fysieke bordspel, dat nog ontwikkeld moet worden, spelen intuïtie en reflectie een belangrijke rol. Het spel wordt ontwikkeld voor in het onderwijs en bedrijfsleven.


Videoserie ‘Mijn naam is Peter’
SPOILER ALERT! In de inspirerende videoserie ‘Mijn naam is Peter’ laten we mannen vertellen hoe cool, kansrijk én belangrijk de wereld van techniek & technologie voor vrouwen is. Iedere aflevering biedt een kijkje achter de schermen van een mooi bedrijf, terwijl er op een verrassende manier op zoek wordt gegaan naar concrete voorbeelden om organisaties vriendelijk(er) voor vrouwen te maken. Met als resultaat: techniekpromotie 2.0 (en niet alleen voor vrouwen ????).

 

Tech Oriëntatieprogramma Spark TOP
Grote groepen vmbo’ers, en vooral meiden, komen niet of nauwelijks in contact met techniek en dat is een van de redenen waarom ze er ook niet voor kiezen. Met ons Spark TOP (Tech Oriëntatie Programma) willen we daar verandering in brengen en op speelse wijze bouwen aan hun tech zelfvertrouwen.


 

Virtual Reality beroepsoriëntatie Techniek Toer voor het voortgezet onderwijs
In de beleveniseconomie van vandaag, concurreren opleiders en werkgevers om de aandacht van scholieren. Met de Virtual Reality Techniek Toer presenteren werkgevers zich laagdrempelig op scholen door middel van belevenis en simulatie. Dit is het moment om hun vrouwelijke werknemers als rolmodellen neer te zetten, om te inspireren en te motiveren voor een vervolgopleiding en loopbaan in de techniek.

 

Beta Culture Intervention
Het bèta-cultuurinterventieprogramma helpt vrouwen die de tech sector nog niet betreden of op het punt staan de tech sector te verlaten, door actief verandering aan te brengen in het huidige systeem achter deze tech industrie. Het eendaagse programma laat werkgevers en werknemers in de tech sector hun denkwijze en micro-agressief gedrag ontgiften/erkennen, en bevordert de introductie van nieuwe positieve gewoonten en houdingen.