Contactpersonen Human Capital Topsectoren

Topsector Agrifood 
Eke Boesten
e.boesten@yuverta.nl

Topsector Chemie 
Onno de Vreede 
devreede@hucaps.nl

Topsector Creatieve Industrie 
Willeke Klinker
willeke.klinker@ecp.nl

Topsector ICT 
Jelmer Schreuder
jelmerschreuder@nldigital.nl 

Topsector Energie 
Marsha Wagner 
marsha.wagner@topsectorenergie.nl

Topsector HTSM 
Eva van der Boom
eva.van.der.boom@fme.nl

Topsector Life Sciences and Health 
Eva Verbiest
verbiest@health-holland.com
Louise de Wijk 

wijk@health-holland.com

Topsector Logistiek 
Yolande de Heus 
yolande.deheus@topsectorlogistiek.nl

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 
Eke Boesten
e.boesten@yuverta.nl

Topsector Water & Maritiem 
Onno de Vreede
devreede@hucaps.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directie Topsectoren
Erik Wijnen
e.l.wijnen@minezk.nl

Platform Talent voor Technologie

Annemarie Strik - projectmanagement
a.strik@ptvt.nl

Joanne Ouwendijk - projectleider
j.ouwendijk@ptvt.nl