Contactpersonen Human Capital Topsectoren

Topsector Agrifood 
Klaas Boer 
k.boer@wellant.nl

Topsector Chemie 
Onno de Vreede 
devreede@hucaps.nl

Topsector Creatieve Industrie 
Yolande de Heus 
yolande@deheus.net

Topsector dutch digital delta 
René Montenarie 
rene.montenarie@ecp.nl

Topsector Energie 
Marsha Wagner 
marsha.wagner@topsectorenergie.nl

Topsector HTSM 
Hanneke Ackermann 
hanneke.ackermann@fme.nl 

Topsector Life Sciences and Health 
Rob van Dolder 
dolder@health-holland.com

Topsector Logistiek 
Topsector Creatieve Industrie 
Yolande de Heus 
yolande.deheus@topsectorlogistiek.nl

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 
Klaas Boer 
k.boer@wellant.nl

Topsector Water & Maritiem 
Michiel van Lierop
michiel.van.lierop@minienw.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directie Topsectoren
Sjors Rozemeijer
s.p.j.rozemeijer@minez.nl

Platform Talent voor Technologie

Miriam van Schaijk, projectondersteuning
hca-topsectoren@ptvt.nl
Annemarie Strik, projectmanagement 
a.strik@ptvt.nl
Dominiek Veen, projectmanagement
d.veen@ptvt.nl
Paul Dral, communicatie
pcdral@pauldral.nl
Leon Jansen, communicatie
l.jansen@ptvt.nl