Partners

Voor realisatie van de ambities uit de roadmap werken de topsectoren samen met een groot aantal netwerken en partners. 

•    Klimaatakkoord, Taakgroep Arbeidsmarkt & Scholing
•    SER, actieteam
•    SIA en NWO, onderzoeksprogramma Learning Communities
•    TNO, onderzoeksprogramma en programmatische aanpak voor sociale innovatie
•    Techniekpact, landelijke regiegroep
•    Marktsegment Energietransitie, Circulariteit en Klimaatadaptatie (ECK) 
•    OCW, Skills-platform voor kennisuitwisseling tussen onderzoekers en andere relevante partijen
•    Vereniging hogescholen
•    Mbo raad
•    Sbb
•    VNO NCW