HCTS Arbeidsmarktkennis

11-03-2021

HCTS Arbeidsmarktkennis

Robuuste basis door meer en betere arbeidsmarktkennis

Arbeidsmarktinformatie

Een van de ambities van het Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023 is dat er in 2023 een high standard kennisontwikkelingsprogramma is gerealiseerd, inclusief arbeidsmarktonderzoek, volgsysteem en een gezamenlijk onderzoeksprogramma met NWO. 

Dit programma leidt tot robuuste kennis en inzichten die breed worden ingezet. Resultaat is dat de aanpak van human capital-activiteiten nog beter kan worden onderbouwd en het rendement beter kan worden aangetoond.

Afstemming arbeidsmarktonderzoeken door topsectoren

Om de gebruikswaarde van arbeidsmarktonderzoeken te vergroten, gaan de topsectoren deze onderzoeken afstemmen om gezamenlijke vraagstukken integraal aan te kunnen pakken. Een voorbeeld hiervan is het Onderzoek arbeidsmarkt ICT met Topsectoren dat de Human Capital Agenda ICT in 2019 heeft aangeboden aan de SER. Dit onderzoek is in 2020 geactualiseerd.