Nieuwe instroommogelijkheden voor arbeidsmarkt energiesector

#Energietransitie & Duurzaamheid #Corona #Energie #Arbeidsmarktonderzoek

Door de coronacrisis verandert de arbeidsmarkt ingrijpend. In sommige sectoren komen mensen thuis te zitten. Zouden zij een overstap kunnen maken naar de energiesector, waar bedrijven juist staan te springen om arbeidskrachten? In opdracht van de Human Capital Topsectoren deed CentERdata een verkennend onderzoek. 

Knelpunten en kansen in beeld

De verkenning levert voor de energiesector interessante uitkomsten op over geschikte instroom in beroepen waar grote knelpunten worden verwacht, mede als gevolg van de ambities in het klimaatakkoord. De resultaten helpen om vanuit knelpunten en kansen beredeneerd te kijken naar het vergroten van de wendbaarheid op de arbeidsmarkt. Deze ‘redenering andersom’ laat zien uit welke beroepsgroepen en sectoren de juiste mensen gevonden kunnen worden ten behoeve van functies waar veel vraag naar is. Het onderzoek levert ook nieuwe inzichten op over hoe tekorten op de arbeidsmarkt door (middel)lange termijn omscholingsbeleid opgelost kunnen worden.

Data-analyse arbeidsmarktbewegingen 

Onderzoeksbureau CentERdata was eerder al betrokken bij een vergelijkbaar onderzoek voor de topsectoren. “We richtten ons toen op de digitalisering van de arbeidsmarkt”, zegt onderzoeker Patricia Prüfer. “Hierdoor veranderen beroepen, verdwijnen banen maar zijn er ook mogelijkheden om over te stappen naar een andere baan in een andere sector. De onderzoeksmethode op grond van een data-analyse van aan arbeidsmarktramingen gekoppelde vacatures was geheel nieuw. Vanwege de coronacrisis wilde de Human Capital Topsectoren de overstapmogelijkheden in kaart brengen, dit vervolgonderzoek richtte zich specifiek op de energiesector. Waar verdwijnen banen en waar is een overstap naar de energiesector relatief eenvoudig?”

Van krimp- naar krapteberoepen

De Human Capital Topsectoren gaf een lijst met 25 beroepen mee waar een grote vraag naar is in de energiesector. Ramingen van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en inschattingen van het UWV brachten kansarme beroepen in zicht. Door middel van de O*Net-database, met kenmerken van alle mogelijke beroepen, bracht CentERdata overeenkomsten en verschillen in kaart tussen krapteberoepen in de energiesector en krimpende beroepen elders. “Wat bijvoorbeeld aan het licht kwam was de vliegtuigmonteur. Iemand die door de crisis in de luchtvaart aan de kant kan komen te staan maar door zijn technische expertise interessant is voor energiebedrijven.”

Voorlichting en omscholing

Volgens Prüfer is het bij de vraag naar arbeid belangrijk om sector overstijgend te kijken, zeker nu de arbeidsmarkt door de coronacrisis zo sterk in beweging is. “In ons rapport noemen we meerdere interessante en soms verrassende overstapberoepen. Als energiesector of individueel bedrijf kun je daar direct op afstappen. Bijvoorbeeld door algemene voorlichting te geven over de kansen in de energiesector. Of door concrete opties voor bijvoorbeeld omscholing te geven, waardoor je mensen echt een nieuw perspectief biedt.”

Meer informatie

Eindrapport Transitiemogelijkheden in coronatijd voor de topsector Energie