Digitalisering brengt nieuwe kansen voor medewerkers en organisaties

#Corona #Agrifood #Energie #Life Sciences and Health #Digitalisering #Arbeidsmarktonderzoek #Dutch digital delta #HTSM #Tuinbouw & Uitgangsmaterialen #Water & Maritiem

De vraag naar goed opgeleide ICT-medewerkers is ook tijdens de coronacrisis onverminderd hoog gebleven. Tegelijkertijd vereisen vrijwel alle functies in de meeste sectoren meer ICT-vaardigheden. Dat blijkt uit het Arbeidsmarktonderzoek ICT met Topsectoren van opleidingsfonds CA-ICT en onderzoeksbureau CentERdata. 

De coronacrisis heeft het belang van een goedwerkende infrastructuur en ICT aangetoond. Het aantal vacatures voor ICT’ers bleef groot, in tegenstelling tot een aantal andere sectoren, waar mensen hun banen verliezen. ICT is samen met techniek, onderwijs en zorg, door het UWV aangeduid als één van de meest kansrijke sectoren om een baan in te vinden. Er ligt dan ook een kans om werkloosheidcijfers na de gezondheidscrisis laag te houden en het tekort aan ICT’ers (gedeeltelijk) op te lossen. Naast instromers vanuit de schoolbanken zal er vooral ook moeten worden gekeken naar transities van werknemers tussen sectoren.

Leven Lang Ontwikkelen geeft perspectief op werk

De behoefte aan ICT-specialisten groeit, in het bijzonder in de topsectoren Energie, Chemie, Life Sciences & Health en HTSM. Tegelijkertijd neemt de vraag naar de juiste (digitale) competenties toe bij vrijwel alle functies. Een gevolg hiervan is dat de verschillen in functiekenmerken en -vereisten tussen beroepen afnemen. Dit maakt de arbeidsmarkt meer dynamisch, omdat overstappen naar andere beroepen in andere sectoren eenvoudiger wordt. De overstapkansen die het arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2020 laat zien, zijn bijzonder relevant voor de mensen die vrezen in de toekomst hun baan te verliezen. Het is voor hen noodzakelijk om bij te leren op specifieke competenties die in de vorige functie niet vereist waren, maar in de nieuwe wel. Dit Leven Lang Ontwikkelen moet de norm worden. Dit vraagt een cultuuromslag in bedrijven en in het onderwijs, en om een actieve houding van werkenden. Leven Lang Ontwikkelen moet de komende jaren in het teken staan van het investeren in digitale competenties en soft skills.

Plan: 36.000 mensen extra opleiden

Er zijn diverse (regionale) initiatieven die zich inzetten voor het omscholen van mensen richting ICT. De Human Capital Agenda ICT heeft, met haar partners, een plan gemaakt om gedurende vier jaar door het opschalen van deze regionale initiatieven meer dan 36.000 mensen extra op te leiden en om te scholen en daarbij ruim 12.000 bedrijven te betrekken. 

Het Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren

Het Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2020 is uitgevoerd door CentERdata op initiatief van opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT (CA-ICT), NLdigital, het CIO Platform Nederland, de Human Capital topsectoren en de topsectoren Energie, Chemie, Life Sciences & Health, Water & Maritiem, Agri & Food + Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en HTSM. Het onderzoeksrapport is op donderdag 19 november digitaal overhandigd door Louis Spaninks, directeur CA-ICT, aan Lotte de Bruijn, directeur NLdigital en ambassadeur Human Capital Agenda ICT. 
Het onderzoeksrapport is te vinden op de website van CA-ICT.