HCTS Sociale innovatie

11-03-2021

HCTS Sociale innovatie

Sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen door sociale innovatie

Sociale innovatie voor het aantrekken en ontwikkelen van talent

#Corona #Sociale innovatie

Het begrip sociale innovatie staat voor vernieuwing van de arbeidsorganisatie en de arbeidsverhoudingen. Het vormt de sleutel tot het maximaal ontwikkelen en benutten van het talent binnen organisaties. Onderzoek wijst uit dat bedrijven met een sociaal innovatief klimaat, veel sneller en succesvoller inspelen op nieuwe ontwikkelingen en aantrekkelijker zijn voor (jongere) werknemers. 

Snelle veranderingen in economie, technologie en maatschappij vragen om snel schakelen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En dat vraagt een snelle verwerking van innovaties door opleiding van medewerkers op de werkvloer en in het onderwijs. 

Adoptie van innovaties door medewerkers plaatst organisaties voor een aantal vragen: 

  • Hoe zorgen we dat mensen kunnen meegroeien met de veranderende organisatie en taken? 
  • Hoe realiseren we een versnelling van de adoptie van technische innovaties?
  • Hoe werken we hierin samen met het onderwijs? 
  • Hoe nemen we dit mee in het beleid voor Leven Lang Ontwikkelen binnen onze organisatie? 
  • Wat kan de samenwerking met onderwijs en onderzoek binnen een Learning Community hierin betekenen? 
  • Hoe kunnen we iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt geven?

Onderzoek: slagingskans van innovaties sterk verhoogd

Uit het onderzoek van TNO-NWO ‘Sociale innovatie voor Versnelling Innovatievermogen in de logistieke sector’ (2018) bleek dat 80% van de bedrijven in de voorgaande twee jaar aan innovatie had gedaan. Bij slechts 40% van de bedrijven werden de innovaties opgepakt door de medewerkers. Van de onderzochte bedijven beschikte slechts 10% over een sociaal innovatief klimaat. Bij deze groep slaagde 90% van de innovaties. Sociale innovatie is dus van grote invloed op het innovatief vermogen van organisaties.