Arbeidsmarktmonitor

Om de Nederlandse arbeidsmarkt beter in kaart te brengen is in opdracht van Human Capital Topsectoren de integrale arbeidsmarktmonitor samengesteld.

In deze monitor vind je de cijfers over arbeidsmarktvolume (hoe de situatie binnen een sector is en door de tijd verandert) als ook over arbeidsmarktstromen (cijfers over hoe werknemers zich tussen sectoren verplaatsen).

Stromen in-en-uit Topsectoren

De onderstaande grafiek vind je als voorproefje van de data over de Nederlandse arbeidsmarkt die je kunt vinden in de integrale arbeidsmarktmonitor. 

Onderstaande grafiek geeft de netto arbeidsmarktstromen tussen de tien Nederlandse Topsectoren weer. Is het getal positief? Dan stromen uit deze Topsectoren netto meer mensen in naar de Topsector die je hebt geselecteerd. En bij een negatief getal stromen netto meer mensen naar de Topsector uit, vanuit de Topsector die je hebt geselecteerd.

 

Naar de integrale arbeidsmarktmonitor

De volledige arbeidsmarktmonitor vind je op de website topsectorenarbeidsmonitor.nl. Klik op onderstaande knop om de monitor in een nieuw scherm te openen.

>> Open arbeidsmarktmonitor (opent in nieuw scherm)