HCTS Learning Communities

11-03-2021

HCTS Learning Communities

Samen slimmer leren, werken en innoveren in Learning Communities

Learning Communities

#Learning Communities

Innovatie is de motor van economische groei, verduurzaming en vooruitgang. De topsectoren willen daarom minimaal 100 publiek private samenwerkingsverbanden doorontwikkelen met kennis en tools over het beter verbinden van leren, werken en innoveren. Het uiteindelijke doel is het innovatievermogen van het bedrijfsleven duurzaam versterken. 

In een learning community werken bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen nauw samen in de innovatiehelix en worden leren, werken en innoveren optimaal aan elkaar verbonden. Innovaties komen daardoor sneller tot ontwikkeling en vinden ook sneller hun weg in de praktijk van bedrijfsleven en onderwijs.