Wie installeert straks al die zonnepanelen en warmtepompen?

Op 3 november 2022 vond de aftrap plaats van het kennisprogramma human capital voor de goedgekeurde projecten van het Nationaal Groeifonds (NGF). In de sfeervolle Winkel van Sinkel te Utrecht kwamen deelnemers van diverse NGF-programma’s en ervaringsdeskundigen bijeen om onder leiding van dagvoorzitter Roy van Enkhuijzen te reflecteren op de gemeenschappelijke uitdaging: “hoe gaan we al die ambitieuze plannen voor duurzame economische groei en urgente maatschappelijke transities realiseren in deze tijden van enorme krapte?“

Hanneke Ackermann, programmamanager onderwijs en arbeidsmarkt bij FME en human capital coördinator van de topsector HTSM, zette de groep met haar presentatie meteen op scherp: nu al zo’n 60.000 open vacatures in de techniek, gecombineerd met een forse uitstroom door vergrijzing de komende jaren en afnemende instroom vanuit relevante opleidingen. Winst is volgens Hanneke te behalen door de kloof tussen bedrijfsleven en onderwijs te verkleinen, bijvoorbeeld door het inrichten van learning communities waar innoveren, werken en leren samen komen. Ze pleitte bovendien voor samenwerking over de grenzen van sectoren heen. “Ga niet allemaal apart de scholen bestoken. Denk structureel en aan gezamenlijke opschaling. Richt regionale hubs in waar meerdere thema’s kunnen landen”. Met het Aanvalsplan Techniek neemt de sector zelf het voortouw.

John Blankendaal, managing director van Brainport Industries, deelde vervolgens zijn ervaring met een regionale learning community in zijn presentatie. “We hebben een grens bereikt met denken in termen van meer mensen en harder werken. Wat als we die mensen helemaal niet kunnen krijgen? We moeten slimmer leren werken!” John benadrukte het belang om gezamenlijk te investeren in onderwijs en skills-ontwikkeling. In de fieldlabs in Eindhoven komen bedrijven, docenten en studenten samen om aan specifieke projecten te werken. Daar heeft iedereen profijt van. “Zoek elkaar op!” was de afsluitende oproep aan de deelnemers.

Na de keynotes werden de deelnemers door Jan Oosting, projectleider learning communities bij het NGF-programma GroenvermogenNL, in een workshop uitgedaagd om na te denken over wat volgens hem de grootste uitdaging van learning communities is: hoe zorg je dat partijen ‘skin in the game’ hebben, d.w.z. risicodragend meedoen in de samenwerking met eigen capaciteit en middelen. “Pas je taalgebruik aan en ga terug naar de essentie”, werd als één van de cruciale factoren genoemd. “Een ondernemer voelt zich aangesproken als je het concreet over het tekort aan gekwalificeerde mensen hebt, omdat zo’n boodschap echt gevoeld wordt.”

Tijdens een kort intermezzo werd de handreiking human capital gepresenteerd, die in opdracht van het ministerie van EZK door Katapult gemaakt is om indieners te helpen human capital uitdagingen effectief te adresseren. Laura Vis, senior adviseur Groeifonds bij het ministerie van EZK, overhandigde symbolisch een exemplaar aan Saskia Hommes, die voor het recent goedgekeurde NGF-programma NieuweWarmteNu! aan de lat staat om de human capital plannen vorm te geven.

Vervolgens namen Annemarie Strik en Roy van Enkhuijzen de deelnemers mee in een workshop rond de vraag “hoe maak je een goede human capital analyse?” Algemene trends, ervaring en onderbuikgevoel vormen vaak de basis voor een human capital aanpak. Aan de hand van een recent uitgewerkt praktijkvoorbeeld werd aangetoond dat een relatief eenvoudige analyse tot een beter inzicht in het probleem leidt, waardoor interventies veel gerichter ingestoken kunnen worden en met meer effect. Aan de deelnemers werd gevraagd om in groepjes te bedenken welke vraag op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs door een human capital analyse beantwoord zou moeten worden. Annemarie sloot de workshop af met de aankondiging dat een toolkit human capital analyse binnenkort beschikbaar zal komen op de Katapult website.

Het was een levendige bijeenkomst waarin veel interactie tot stand kwam; community building en kennisdeling over grenzen van programma’s heen. We zien uit naar de volgende sessie op 9 december in Den Haag!