Levendige kennisdeling tussen groeifondsprojecten op het gebied van human capital

Op 20 januari vond de tweede bijeenkomst plaats voor de goedgekeurde projecten van het Nationaal Groeifonds (NGF). Tijdens deze sessie spraken human capital vertegenwoordigers met elkaar en met uitvoeringsorganisatie’s over het inrichten van calls en instrumenten.

Financieringsmodellen: krachten bundelen
René Montenarie zit voor het project ‘AINed’ momenteel middenin de aanvraag van een call voor het ontwikkelen van Learning Communities. Geen eenvoudig proces. Tijdens zijn presentatie deed hij daarom een oproep aan de aanwezigen: “Ik ben benieuwd: waar zijn jullie begonnen met het inrichten van de call en hoe komen jullie tot gunning van het project? En kunnen we onze krachten bundelen?”

Roelof van der Weg is Hoofd Thematische Samenwerking bij SIA en ziet in die hoedanigheid veel verscheidenheid in de calls binnen de Groeifondsvoorstellen: “Er zit veel verschil in de financieringsmodellen die momenteel gehanteerd worden. We hoeven niet alles te uniformeren, maar laten we dit samen wel in kaart brengen.”

Betrekken van onderwijsinstellingen
Een ander onderwerp van gesprek is de samenwerking en het betrekken van onderwijsinstellingen. De aanwezigen zijn het erover eens dat ze allemaal de hbo- instellingen goed weten te vinden. En dat leidt ook tot een vrees: hoe kunnen we voorkomen dat we allemaal dezelfde hbo instellingen gaan benaderen met calls?

Raymond van der Meer, betrokken bij het project ‘Luchtvaart in Transitie’ benoemt een ander onderwijs gerelateerd probleem: ‘Uit ons arbeidsmarktonderzoek blijkt dat het mbo (nog) niet goed is aangesloten op onze kennis- en innovatiestructuur. In Nederland zullen binnenkort allerlei nieuwe mbo opleidingen ontstaan. Kijk maar eens naar de invloed van waterstof. Ik ben vandaag hier om ook te bespreken: hoe gaan we zometeen om met die éne kleine pool van goed opgeleide waterstof- studenten?’

Uitvoerbaarheid in de regio
Tenslotte gaf Henk van Terwisga een korte reflectie: “Probeer rekening te houden met de uitvoerbaarheid voor partners in de regio, door meer gezamenlijkheid te creëren. Als alle programma’s met eigen wensenlijstjes -qua proces en format- naar de uitvoeringsorganisaties gaan, dan loopt het vast. En zet human capital niet apart als een geïsoleerde activiteit, maar maak juist verbinding met de andere programmalijnen, zoals onderzoek en opschaling.

---------------------------------------------------------------

Ook besproken tijdens de bijeenkomst:

Talentontwikkeling en onderwijsvernieuwing
Rik Grasmeijer presenteerde aan de hand van “De ‘Kenniscirkel” hoe nieuwe kennis uit praktijkonderzoek in bedrijven (best practices) verspreid kan worden via het reguliere onderwijs (formeel leren). Hij betoogde dat je juist via studenten (zowel afstudeerders als professionals) ook het gros van de bedrijven kunt bereiken die niet bereid of in de gelegenheid zijn om aan innovatieprogramma’s of learning communities deel te nemen.

Kenniscirculatie
Margot Felix en Cyriel Mentink presenteerden hun ervaringen met kenniscirculatie en non-formeel leren aan de hand van het praktijkvoorbeeld CHILL. Eén van de succesformules van CHILL is dat studenten (MBO, HBO en WO) gezamenlijk werken aan innovaties in bedrijven (met resultaatverplichting). Er wordt voor nieuwe leervormen gekozen, omdat het traditionele onderwijs qua vorm niet goed aansluit op de snel veranderende beroepspraktijk. Een dergelijke aanpassing vergt een cultuurverandering (en dus tijd) en sterk leiderschap om tot duurzame resultaten te komen.

Andere voorbeelden
Corina Kuiper sloot de bijeenkomst af door te wijzen op de veelheid aan informatie, ‘how to’s’ en praktische voorbeelden op het gebied van human capital ontwikkeling, die te vinden is op de website van Katapult.

---------------------------------------------------------------

HCA Topsectoren en Katapult organiseren regelmatig bijeenkomsten voor het kennisprogramma human capital voor het Nationaal Groeifonds. Wil jij de volgende keer ook meepraten? Op 17 februari is er van 11.00 tot 12.00 uur een online vragenuurtje. Klik hier voor meer informatie over deze en andere bijeenkomsten over het Nationaal Groeifonds.