Inspirerende kennissessie over de verduurzaming van human capital samenwerking

Op donderdag 13 april 2023 vond de voorlopig laatste bijeenkomst plaats van het Kennisprogramma Human Capital NGF R&D&I, georganiseerd door HCA Topsectoren en Katapult.

Corina Kuiper trapte de middag af met een presentatie van het fasemodel, dat een praktisch kader biedt voor het duurzaam tot wasdom brengen van samenwerkingsverbanden. Veel groeifondsprojecten zetten in op het ontwikkelen van learning communities (waarin leren, werken en innoveren samenkomen). Daarbij is de grote uitdaging: ‘hoe zorg je ervoor dat zo’n community standhoudt en toegevoegde waarde blijft bieden aan de deelnemers nadat de subsidie is gestopt?’

“Succesvolle pilots kunnen helpen om nieuwe partijen, zoals het mkb, aan te trekken” – Corina Kuiper

Kuiper heeft een duidelijk advies voor de aanwezigen: “Gebruik de subsidie om samen met voorlopers een aantal succesvolle pilots te ontwikkelen. Deze gebruik je vervolgens om het succes van de formule aan te tonen en daarmee nieuwe betalende partijen (zoals het MKB) aan te trekken. Kijk naar mogelijkheden om door te ontwikkelen met nieuwe product/doelgroep combinaties. Blijf goed aandacht houden voor het kernprobleem dat de samenwerking beoogt op te lossen. Partijen zullen alleen tijd en middelen investeren in de samenwerking als heel helder is wat het hen oplevert.”

De monitoring van het succes van de samenwerking werd ook uitgebreid besproken. Ga je hierbij meten op het aantal betrokken partijen, opgebouwde initiatieven en tevredenheid onder de deelnemers? Of probeer je een laag dieper te komen door de concrete impact op het gebied van human capital ontwikkeling te meten? Wat weer als nadeel heeft dat het vaak pas later zichtbaar wordt en ook niet altijd direct aan het samenwerkingsverband toe te schrijven valt.

Vervolgens hield Techniekmaker Ben Snoeijs een vlammend betoog over het belang om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor techniek. Er is momenteel een groot tekort aan gekwalificeerd personeel voor technische beroepen en met de vergrijzing zal dit probleem alleen maar groter worden. Snoeijs presenteerde bovendien alarmerende cijfers: het aantal jongeren dat kiest voor een natuurprofiel en technische vervolgopleiding neemt drastisch af. Als dit tij niet gekeerd wordt, dan zal de arbeidsmarkt een nóg groter knelpunt worden om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Dit zal ook gevolgen hebben voor het realiseren vande groeifondsplannen. Lichtpuntjes zag hij ook; er is een groot onbenut potentieel onder meisjes en mensen met een migratieachtergrond.

De middag werd afgesloten met een korte evaluatie van de afgelopen sessies en de oproep om wensen voor het vervolg (zowel qua onderwerpen als qua format) bij de organisatoren kenbaar te maken. We verwachten na de zomer met nieuwe activiteiten te komen, want krachtenbundeling blijft voorlopig nog hard nodig!