Netwerk Learning Communities succesvol van start

#Energietransitie & Duurzaamheid #Gezondheid & Zorg #Learning Communities #Digitalisering

Met een succesvol webinar over learning communities met bijna 100 deelnemers, is het Netwerk Learning Communities van start gegaan. Gezamenlijk werken zij aan de kennisbasis en bruikbare tools voor het ontwikkelen van learning communities. 

De Nederlandse Topsectoren, NWO en Regieorgaan SIA stimuleren de ontwikkeling van learning communities. Tijdens het webinar op 26 november hebben zij kennis en inzichten gedeeld. Het netwerk brengt de werelden van onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs samen voor een optimale verbinding van leren, werken en innoveren.

Meer informatie op de website van Regieorgaan SIA.