Leerprogramma digital learning in learning communities

#Learning Communities

Graag nodigen de topsector energie, RVO en ECBO u uit om samen met hen te onderzoeken welke rol digital learning kan spelen als versneller van de energietransitie en het missiegedreven innovatiebeleid van Nederland. In het bijzonder voor het leren, werken en innoveren in learning communities (LC’s). Dat digital learning kansen biedt voor kennis en samenwerking laat de corona crisis zien, maar hoe houden we het goede vast en schieten we straks niet weer terug in onze oude groef? Dit is hét moment om daar kennis op te ontwikkelen en uit te wisselen.

Achtergrond van het leerprogramma

Digital learning kan op verschillende manieren een rol spelen in LC’s. Met digitaal bedoelen we moderne ICT-toepassingen: opkomende leertechnologieën (technology enhanced learning) zoals online content en colleges, virtual en augmented reality of gamificatie. De aanname in is dat deze opkomende leertechnologieën een rol kunnen spelen als versneller voor het leren in de context van energie- en duurzaamheid opgaven.

Doel en opzet van het programma

Aan de hand van uitgewerkte casestudies worden in het leerprogramma ontwerpprincipes voor digital learning in groepen bediscussieerd en geprioriteerd. De uitkomsten van het leerprogramma worden vervolgens gebundeld en gebruikt bij digital learning ontwerpvragen van learning communities in oprichting.

Een greep uit deze 9 digital learning cases die speciaal voor dit leerprogramma ontwikkeld zijn:

 • We-Energy Game : “Hoe maak je een dorp of stad energieneutraal in polderland Nederland? “
 • Circulair Fashion MOOC: “Waar modekunst en technische kennis elkaar ontmoeten
 • Techfunity: “Hoe leert de monteur van de toekomst welk onderhoud een Tesla nodig heeft?”
 • Virtuele leermeesters: “Augmented Reality als virtuele brug tussen opleiden en arbeidsmarkt
 • Kennisbank Food en Feed: “Door actuele kennis zelfsturend leren ontwikkelen

 

Voor wie?

Het leerprogramma is voor professionals die een rol hebben in het ontwerp, opzetten en/of het verder ontwikkelen van learning communities, Living Labs of andere PPS-sen.

Praktische punten:

Het leerprogramma bestaat uit online sessies waarin steeds één of meerdere cases centraal staan. De cases worden ter voorbereiding aan de deelnemers opgestuurd.

 • Een sessie duurt 60 minuten waarin de cases worden bediscussieerd in kleine groepen.
 • Een sessie heeft maximaal 12 deelnemers.
 • Deelnemers kunnen zich voor 1 sessie inschrijven (mogelijkheid 1, 2 en 3e voorkeur opgeven).
 • Deelnemers leveren vooraf een korte motivatie aan (<150 woorden).
 • Deelname is gratis.

Voorlopige data:

 • Sessie 1: dinsdag 1 juni (10:00-11:00)  - cases met een focus op kennisdoorstroming (zie toelichting)
 • Sessie 2: donderdag 3 juni (15.00-16.00 uur) – cases met een focus op kennisdoorstroming
 • Sessie 3: dinsdag 8 juni (10:00-11:00) – cases met een focus op kenniscirculatie (zie toelichting)
 • Sessie 4: donderdag 10 juni (15.00-16.00 uur) – cases met een focus op kenniscirculatie
 • Sessie 5: dinsdag 15 juni (10:00-11:00) – cases met een focus op kennis co-creatie
 • Sessie 6: donderdag 17 juni (15.00-16.00 uur) - cases met een focus op kennis co-creatie

Hoe doe ik mee?

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor het leerprogramma digital learning in learning communities, dat kan via Lissa Groenewoud: lissa.groenewoud@ecbo.nl.

Wat bedoelen we met doorstroming, circulatie en co-creatie i.r.t. digital learning?

Afhankelijk van de inhoud van die opgaven, zal de aard van het leren, en daarmee de rol en inzet van leertechnologieën anders zijn. Naast het bieden van online content (doorstroming van kennis), kunnen moderne ICT-toepassingen ook een bijdrage leveren aan interactie en uitwisseling (circulatie) of zelfs co-creatie van nieuwe kennis. 

 

Doorstroming

Circulatie

Co-creatie

Aard van de kennis energie- en duurzaamheidopgaven

Gestructureerd en er bestaat consensus over

Semi-gestructureerd

Niet / slecht
gedefinieerde,
ongestructureerde
problemen

Nadruk leerproces

Acquisitie

Participatie

Co-creatie

Type leeruitkomsten

Feiten, concepten, theorieën

Ervaringskennis, praktijkkennis, sociaal-culturele kennis

Boundary crossing, systems thinking, future thinking

Potentie digitaal leren

Gepersonaliseerd en flexibel kunnen leren

Sociale kracht/connectivity

Interactie met elkaar, het vraagstuk en de omgeving

Voorbeeld digitaal leren

(Open) online colleges en kennisbronnen

Synchroon online leren

Immersive leren