Ochtendsessie Werkconferentie Topsector Energie over MKB en energietransitie

Werkconferentie Topsector Energie

Datum: 23 november 2021

Locatie: NBC Congrescentrum in Nieuwegein

Ochtendsessie 11:00-12:30: Hoe helpen wij het innoverend- en lerend vermogen van het mkb voor de energietransitie te versterken?

Het midden- en kleinbedrijf is hard nodig om de emissievrije samenleving te helpen realiseren. Dit stelt hoge eisen aan hun organisatie: kunnen zij voldoende in blijven spelen op de vraag uit de markt? Het tempo van vernieuwing ligt op een hoog niveau in technologisch (o.a. digitalisering), sociaal (veranderende omgeving) en veranderkundig opzicht (lerend- en innoverend vermogen). Om mkb’ers het tempo te kunnen laten bijhouden wordt in regio’s hard gewerkt aan het opbouwen van lerende en innoverende netwerken waar leren, werken en innoveren verbonden worden (ecosystemen, fieldlabs, centres of expertise, centra voor innovatief vakmanschap, living labs, etc).

Het is een middel om het innoverend en leren vermogen te versterken van het netwerk als geheel en de afzonderlijke deelnemers in het bijzonder. In de afgelopen jaren zijn vanuit het topsectorenbeleid hier verschillende instrumenten voor ontwikkeld. Deze beogen o.a. het aansluiten bij regionale publiek-private samenwerkingsnetwerken, het leven lang ontwikkelen te versterken, talentenontwikkeling en -instroom te stimuleren. In deze sessie delen experts, mkb-ers en andere partijen inzichten over de grootste uitdagingen van het mkb, hun ervaring met deze instrumenten en hoe die aansluiten bij hun uitdagingen.

Meer informatie over de Werkconferentie en/of registreren? Dat kan via deze pagina.