Bijeenkomst human capital NGF 13 april 2023


Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het Kennisprogramma NGF R&D&I human capital op donderdag 13 april. Wij informeren u uiterlijk één week van te voren over het definitieve programma en de precieze locatie in Utrecht.  

Voornaam *

Achternaam *

Naam organisatie *

E-mailadres *

Naam NGF-programma waar ik bij betrokken ben *

In de workshop gaan we aan de slag met een aantal grote thema’s die van belang zijn bij het opzetten van een efficiënte en duurzame human capital samenwerking. Ook bieden we in de workshop de mogelijkheid om door te praten over het andere onderwerp op het programma: techniekpromotie en instroombevordering. Met welke twee thema's zou jij op 13 april aan de slag willen gaan? Vink er maximaal twee aan: *

Dieetwensen

Overige vragen/opmerkingen