Geslaagde kennissessie over Leven Lang Ontwikkelen en Ecosystemen

Op 9 maart 2023 vond de kennissessie plaats van het Kennisprogramma Human Capital voor de goedgekeurde projecten van het Nationaal Groeifonds (NGF). Voor de derde keer organiseerden HCA Topsectoren en Katapult deze bijeenkomst voor vertegenwoordigers van diverse NGF-projecten en ervaringsdeskundigen, om van elkaar te leren en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

Het eerste onderwerp op het programma was Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Gezien de huidige arbeidsmarktkrapte belangrijker dan ooit. Het is niet voldoende om alleen te denken in termen van méér mensen; met een krimpende beroepsbevolking en snelle technologische ontwikkelingen is het van groot belang dat de huidige werkenden optimaal inzetbaar blijven.

Marcel van Wijk trapte de middag af. Hij benadrukte het belang om goed aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie en het instapniveau van mensen. Voor deze doelgroep is maatwerk cruciaal. Ook hebben creatieve werkvormen veel meer effect dan klassikaal luisteren naar de docent. Verschillende vormen van LLO kwamen voorbij in een matrixoverzichtHandig is ook het handboek dat Marcel over het onderwerp heeft geschreven.

Als mooi praktijkvoorbeeld presenteerde Tim van der Voord vervolgens de aanpak, het succes en de geleerde lessen van Smart Makers Academy. De overzichtelijke metrolijn-aanpak, als een logische verzameling van kleine onderwijseenheden (nanomodules) werd met veel belangstelling door de deelnemers ontvangen. Dat gold ook voor de praktische manier waarop Smart Makers Academy de geleerde skills vastlegt in door het bedrijfsleven gevalideerde microcredentials.

Rini Romme kreeg daarna het woord om toe te lichten waar het groeifondsprogramma LLO Katalysator (voor) staat. Het programma heeft de ambitie een katalysator te zijn voor vraagarticulatie, aanbodontwikkeling en de participatie van de beroepsbevolking in LLO. In oktober 2023 opent de eerste call voor LLO-projecten binnen het thema energie- en grondstoffentransitie.

Voor het tweede onderwerp van de middag ‘Ecosystemen en MKB betrekken’ interviewde dagvoorzitter Roy van Enkhuijzen drie experts. Corina Kuiper benadrukte dat ecosystemen vraaggestuurd moeten zijn om te floreren; partijen moeten zich scharen achter één gezamenlijke missie. Binnen zo’n ecosysteem kunnen wel verschillende coalities worden gesloten. Het kan nuttig zijn om een ecosysteem-aanpak te starten met een groep koplopers. Martin de Haan, die vanuit zijn praktijkervaring met Vakschool Technische Installaties sprak, voegde eraan toe dat deelnemende partijen niet alleen kennis moeten komen halen, maar ook bereid moeten zijn om zelf iets te brengen in de samenwerking, zoals bijvoorbeeld het helpen ontwikkelen van onderwijsmodules, of het inzetten van mensen in pilotprojecten. Daniel Bischoff ging in op het MKB, dat vaak als een moeilijk bereikbare doelgroep wordt gezien. Een grote uitdaging hierbij is het activeren van latent aanwezige vraag. Zijn advies: zet sterke verbinders (accountmanagers) in, die de taal van de ondernemers spreken, de branche goed kennen en een persoonlijke relatie kunnen opbouwen.