Fieldlab

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ze vormen ook een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Daarnaast versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

De ambitie van het Smart Industry programma is in Nederland het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa hebben. Bij de 43 Fieldlabs van Smart Industry wordt technologie ontwikkeld voor de transities die hiervoor nodig zijn. Voor de opschaling van 600 betrokken bedrijven naar 6000 en 60.000 bedrijven is al veel technologie beschikbaar en willen we de focus leggen op de human capital of skillscomponent: opleiden van voldoende personeel die deze nieuwe technologie kan implementeren en bedienen.

Bij de fieldlabs is de expertise en up-to-date apparatuur aanwezig. De uitdaging is het ontwikkelen van skillsprogramma’s, de verbinding met het onderwijs, en het realiseren van een lerende cultuur bij de bedrijven. Daarbij richten we ons nadrukkelijk ook op het MBO-niveau. MBO-ers geven immers handen aan voeten aan de maatschappelijke transities en zijn onmisbaar voor het opschalen van innovaties. Juist op dat niveau geven bedrijven aan knelpunten te ervaren en te verwachten.

Voorbeelden?

Lees hieronder de berichten voor voorbeelden van skillsprogramma’s uit de praktijk.

Contact?

Meer weten over fieldlabs? Neem contact op met:
- Miriam Korstanje: m.korstanje@ptvt.nl
- Marcel van Wijk: m.vanwijk@ptvt.nl