Ruim €22 miljoen toegekend eerste ronde LLO Katalysator

09-02-2024

In totaal zijn er 17 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van ruim €22 miljoen in de eerste ronde van de LLO Katalysator. Het gaat om 11 grote projecten met een subsidie van maximaal €2 miljoen en 6 kleine projecten met een maximale subsidie van €125.000. De subsidieaanvragen zijn gericht op samenwerkingen tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs, waarbij het gaat om het opleiden van vakmensen voor de transitie naar schonere energie- en grondstoffen. Bekijk hier de projecten.

Grote kansen voor de regio
Voldoende en goed opgeleide vakmensen zijn essentieel voor de grote transities. Met de LLO-Katalysator wil de overheid hier een flinke impuls aan geven, zowel landelijk als in de regio's.Vanuit Katapult zien wij vooral in de regio veel mogelijkheden voor publiek-private samenwerkingen (pps’en). Bij de 17 toegekende aanvragen zijn slechts 4 pps’en betrokken. Daar kan nog wel een schepje bovenop! De eerstvolgende ronde waarop een aanvraag ingediend kan worden is van 1 t/m 15 april 2024.

LLO Katalysator
LLO-Katalysator is een meerjarig programma waarmee onderwijsinstellingen vanuit  middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten een stevige impuls geven aan een leven lang ontwikkelen (LLO). Het doel van de LLO-Katalysator is om organisaties en professionals continu te laten aansluiten op een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Meer informatie vind je hier.

0