Uitreiking Topsector T&U Innovation Prize (Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen)

Uitreiking van de Topsector T&U Innovation prize voor startup die werkt aan een product of service die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de kringlooplandbouw, de klimaat-neutrale tuinbouw, het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van voedsel en/of het duurzame watergebruik in de tuinbouw. De prijs wordt uitgereikt op het National Tuinbouwcongres op 7 oktober.