Startbijeenkomsten nieuwe call Voedsel & Groen (sessie Vraagstuk – Sustainable local food production Caribbean Netherlands - Regieorgaan SIA)

Voertaal: Engels

Welke ‘water-smart’-voedselproductiemethoden bieden goede kansen, voor de BES-eilanden om 1) de toegang tot veilig en voedzaam voedsel voor de eigen bevolking te garanderen en 2) succesvol commerciële activiteiten (voor bezoekers en toeristen, hotels, cruiseschepen of export) op te zetten, door het stimuleren van nature-positive productiemethoden die bijdragen aan behoud en herstel van de van natuur?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.