Blog #3 Smart Work als voorwaarde voor sociale binding

#Corona #HTSM #Sociale innovatie

Hoe kom je een crisis zoals de coronacrisis door? Dat is in vele gevallen paniekvoetbal: besparen, betalingen uitstellen en hopen op betere tijden. Is het een kwestie van stil zitten als je geschoren wordt? Het voorbeeld van Van Raam, fabrikant van aangepaste fietsen voor mensen met een beperking, toont dat een crisis ook een kans is. Niet zozeer omdat je toevallig een goed product hebt waar toevallig een groeiende vraag naar is, maar omdat je ervoor hebt gezorgd dat vóór de crisis de innovatie-impuls sterk was ingebed in jouw organisatie. Daardoor kun je tijdens (en na) de crisis maximaal voordelen halen. 

Smart Working in het bloed

Het bedrijf Van Raam produceert speciale fietsen voor de Nederlandse en Europese markt. De producten worden op maat van de klant gemaakt en er worden zoveel mogelijk onderdelen in huis geproduceerd. Daarvoor gebruikt het bedrijf nieuwe technologieën, zoals 3D-printing. Er is veel afstemming met de klant, die vier testritten mag maken voor het aanschaffen van de fiets. Het spreekt voor zich dat een dergelijk sales-, ontwikkel- en afstemproces van medewerkers heel wat handelingen vergt. Zij zijn cruciaal in dit hele traject met de klant. Van Raam  laat dit duidelijk zien: alle 180 medewerkers, in alle rollen die zij binnen het bedrijf vervullen, hebben een plaatsje op de website. 

Smart Working vertaalt zich bij Van Raam in: veel ruimte voor medewerkers om zelf zaken te regelen. Elke medewerker weet dat er één criterium centraal staat: de levertermijn aan de klant. Binnen dat kader dient elke medewerker zijn eigen werkproces te regelen. Dat lukt wonderwel waardoor het bedrijf als een ‘posterbedrijf’ van de FME wordt geafficheerd: zo hoor je het te doen.

Weerstand tegen het virus

Sommige sterkten van Van Raam zijn tijdens de coronacrisis feitelijk zwakten geworden. Veel contact met een klant is uitgesloten waardoor het op maat maken van een fiets  een hele klus wordt. Ook is het voor een productiebedrijf zo belangrijke  afstemmen tussen collega’s is niet langer mogelijk. Toch floreert het bedrijf als nooit te voren: Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de lancering van allerlei product- en procesinnovaties. 

Duofietsen met tussenschermen is een van die nieuwe producten die klanten kunnen bestellen. De 3D-printers zijn nu ingezet om spatkappen in allerlei vormen en maten aan te leveren. De medewerkers hebben geleerd om via Team Meetings met elkaar af te stemmen. Het salesproces is zo omgebouwd dat klanten nu alleen op afspraak en op afstand geholpen worden. En zo kan het bedrijf nog meer voorbeelden van proces- en productvernieuwingen noemen. 

Als je mensen in het bedrijf vraagt hoe zij in staat zijn om al deze innovaties voor elkaar te krijgen, dan wijzen ze op Smart Working. In samenwerking met FME heeft Van Raam een boost gegeven aan haar innovatievermogen. Die wendbaarheid is nu, tijdens de coronacrisis, cruciaal om in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen. Het bedrijf zelf wijst ook op de Achterhoekse mentaliteit, maar de nadruk ligt op de open werkwijze met elkaar. Medewerkers dragen zelf de oplossingen aan. 

Groen is Goan

Van Raam heeft ook niet stil gezeten in de regio. Ze zijn samen met andere Achterhoekse ondernemers op gepaste afstand bij elkaar gaan zitten om ervoor te zorgen dat produceren en het helpen van klanten tijdens (en na) de coronacrisis kan blijven doorgaan. De sociale binding komt het best tot uitdrukking in de Groen is Goan-actie.  Deze actie is ontstaan tijdens een gesprek bij Achterhoekverbindt.nl, een samenwerkingsverband van regionale bedrijven. De achterliggende gedachte was dat het toch mogelijk moet zijn om binnen de krijtlijnen van de RIVM-richtlijnen, een nieuw normaal te laten ontstaan. Met tien actiepunten laat Groen is Goan zien wat er nodig is om weer zaken met elkaar te doen, om veiligheid en vertrouwen in de omgang met elkaar te creëren. Met herkenbare groene pictogrammen en posters geven de bedrijven aan waar ze het goed voor elkaar hebben: zo zetten ze de rode stoplichten van de crisis weer voorzichtig op groen, binnen de kaders van het RIVM.

Versterkt naar de toekomst

Technologie is zo goed als de mensen die de technologie hanteren. Bij Van Raam is het vertrouwen in de collega’s de voorwaarde geweest voor hun werkwijze. Dat vertrouwen laat het bedrijf toe een innovatieslag te maken, zowel naar de klanten en de interne processen toe, als in de relatie met de omgeving. Het kost het bedrijf geen enkele extra investering, integendeel. Van Raam laat zien dat sociale binding met klant, bedrijf en omgeving dé voorwaarden zijn voor een soepele respons op deze crisis der crisissen. 

Laat je inspireren door de voorbeelden op deze website. En deel met ons vooral ook die creatieve oplossingen die jij tegen bent gekomen of hebt ontwikkeld!

Prof. dr. S. (Steven) Dhondt
Senior research scientist TNO