Terugblik Human Capital Festival 3 november 2023

Na vier jaar samenwerken aan de roadmap Human Capital Topsectoren hebben we vrijdag 3 november samen met onze stakeholders de resultaten en successen gevierd tijdens het Human Capital Festival. In deze vier jaar is er veel veranderd en kijken we weer met een andere blik naar de toekomst.

Boegbeeld Jeannine Peek benadrukte dat het werk zeker nog niet klaar is. “We gaan ons ervoor inzetten dat de samenwerking tussen alle Topsectoren, de ontwikkelde tools en andere resultaten uit de Roadmap optimaal worden ingezet. We moeten daarbij onze koers aanpassen naar de nieuwe werkelijkheid. Dit hebben we vastgelegd in de 'Visie 2030 Human Capital Topsectoren’ en gedeeld met iedereen die met ons dit festival gevierd heeft”:

  • In 2030 kunnen we in Nederland met de beschikbare beroepsbevolking zorgen voor de baanbrekende oplossingen die nodig zijn voor Nederland als klimaatbestendig, water robuust, duurzaam, gezond en veilig innovatieland. 
  • Met de inzet van technologie en sociale innovatie kunnen we hogere arbeidsproductiviteit creëren, hiervoor moeten we wendbare vakmensen opleiden. Dit betekent investeren in: arbeidsbesparende maatregelen, Learning Communities en de skills gap aanpakken. 

De visie 2030 Human Capital Topsectoren is gepresenteerd aan de hand van deze infographic

Benieuwd naar een terugblik van de bijeenkomst? Lees dan verder:

Iedereen werd verwelkomd in de Duurzaamheidsfabriek op het inspiratieplein; onder het genot van live muziek kon je kennismaken met arbeidsbesparende innovaties binnen onze Topsectoren, verschillende Learning Communities uit het netwerk en uiteenlopende tools zoals de Actiescan, de arbeidsmarktmonitor, de Ontwikkelkaart en de Nationale AI cursus, die binnen de Roadmap zijn ontwikkeld.

Muziek werd verzorgd door Marvin & Pip

Met zijn spoken word: “Ik weet het niet. Maar ik weet genoeg om verder te gaan.” gaf dagvoorzitter Elten Kiene de boodschap dat het niet erg is om te constateren dat je iets niet weet, maar dat dat juist ruimte biedt om te leren en experimenteren. Belangrijke waarden die we ook terugzien in de Learning Communities, waarin leren nadrukkelijk samengaat met werken en innoveren. Elten maakte kennis met de verschillende Topsectoren en benadrukte dat we “rijk zijn in onze verschillen.” Hij gaf de groep mee om in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomstige arbeidsmarkt.

Margot van Brakel nam ons tijdens haar keynote mee in hoe AI onze toekomst vormt en hoe we daarin positie kunnen pakken. Door toenemende beschikbaarheid van technologie, neemt de waarde ervan af. Het wordt goedkoper en toegankelijker. Daar tegenover zien we dat 'human capital' schaarser wordt en daarmee waardevoller. Ze riep dan ook op om vooral niet bang te zijn voor de opkomst van technologie, maar de ruimte die die schept te gebruiken om vanuit menselijke waarden vorm te geven aan onze toekomst.

Boegbeeld Jeannine Peek blikte terug: “In 2019 was de ambitie om innovaties te versnellen. Dit hebben we middels Learning Communities gedaan, waarbij bedrijven en onderwijsinstellingen gezamenlijk leren, werken én innoveren. De ambitie van minimaal 100 Learning Communities is met ruim 300 aan het eind van 2023 ruimschoots behaald!” Er is hiermee een beweging op gang gebracht, we moeten hierop doorpakken om te zorgen dat we met die sterke verbinding tussen innoveren-werken-leren, innovaties sneller toepassen op de werkvloer, onze vaardigheden continu up to date houden, dat er onderwijsvernieuwing plaatsvind en nieuwe kennis sneller wordt opgenomen in de onderwijsprogramma’s.

Margot van Brakel, keynotespreker

Jeannine Peek, boegbeeld namens alle Topsectoren en specifiek Topsector ICT

Het slimme dashboard van de arbeidsmarktmonitor is hierin een belangrijk instrument. Onno de Vreede heeft de tool nader toegelicht. De arbeidsmarktmonitor is toegankelijk voor iedereen en biedt een schat aan (nieuwe) data over de Nederlandse arbeidsmarkt. Het gaat daarbij onder meer om het arbeidsmarktvolume en arbeidsmarktstromen binnen en tussen sectoren. Voor elke Topsector is bovendien een quickscan ontwikkeld zodat alle relevante arbeidsmarktgegevens in één oogopslag inzichtelijk wordt en met een goede analyse het juiste handelingsperpectief biedt. Welke keuzes moeten we maken om zoveel mogelijk impact te hebben?

Onno de Vreede, Human Capital Coördinator van de Topsector Chemie en de Topsector Water & Maritiem

Daarna gingen we aan de slag in workshops, met voorbeelden van Learning Communities in o.a. de Topsectoren Energie, Logistiek en Life, Science & Health. Ook waren er workshops rond de Actiescan en een lerend netwerk voor open innovatie in de maakindustrie.

In de workshop van Eva Alicja VerbiestLouise Vilijn en Eva van der Boom ging het bijvoorbeeld over het benutten van arbeidsbesparende (technologische) innovatie. Terwijl de tekorten op de arbeidsmarkt in vrijwel alle sectoren verder oplopen en de skills gap groeit, verandert het landschap waarin we werken razendsnel. Technologische innovatie biedt mogelijkheden voor het ontlasten van professionals. Daarvoor is het sociale aspect van innovatie even belangrijk als de ontwikkeling van de technologische innovatie zelf:

  • Neem de eindgebruiker mee in het proces van onderzoek en ontwikkeling;
  • Zorg dat technologie onderdeel is van het werkproces en dat eindgebruikers een rol hebben om te zorgen voor meer werkplezier.

De komende weken gaan we op onze LinkedIn-pagina alle workshops verder uitlichten.

Daarna terug naar het inspiratieplein voor een lunch & goede gesprekken. Was jij er ook (gedeeltelijk) bij? Laat dan een reactie achter op onze LinkedIn-pagina of via hca-topsectoren@ptvt.nl. We zijn benieuwd naar je ervaringen!

Meer foto's en achtergrondinformatie? Zie: Links en documenten (wijzijnkatapult.nl)

Fotografie: Cue Creative; Concept & Creatie van #mindfulmedia

Locatie: Duurzaamheidsfabriek