Aanmeldformulier 17 februari 2023


Op vrijdag 17 februari organiseren we een online vragenuur van 11.00 tot 12.00 uur. Hierin staan de thema’s centraal die in de eerste twee bijeenkomsten van het Kennisprogramma NGF R&D&I aan bod zijn gekomen, te weten:
  1. Een integrale aanpak: leren, werken en innoveren in learning communities;
  2. Human capital analyse;
  3. Het opzetten van instrumenten met uitvoeringsorganisaties;
  4. Talentontwikkeling en onderwijsvernieuwing.
Over welk(e) thema('s) zou je met een expert willen praten en welke vraag/vragen wil je voorleggen? *

Voornaam *

Achternaam *

Naam organisatie *

E-mailadres *

Naam NGF-programma waar ik bij betrokken ben *

Overige vragen/opmerkingen