Werkbijeenkomst 9 juni Leren van LCs in MBO & HBO

Leren van Learning Communities in MBO & HBO

  • onlinewerkbijeenkomst 9 juni (14.30-17.00)

 

Het Netwerk Learning Communities i.s.m. het Regieorgaan SIA, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad, nodigen je uit om kennis uit te wisselen over de doorontwikkeling van learning communities in mbo en hbo. Learning communities zijn samenwerkingsverbanden van publiek en private organisaties waar leren, werken en innoveren dicht op elkaar is georganiseerd.

 

Met vier aansprekende learning communities in mbo en hbo zijn recent praktijkvragen over doorontwikkeling in kaart gebracht. Je krijgt inzicht in deze actuele thema’s en handvatten om het eigen samenwerkingsverband te versterken. In de werkbijeenkomst ontmoet je collega’s met vergelijkbare vragen en andere betrokkenen zoals onderzoekers.

 

Programma:

14.30   Welkom en korte introducties van het Netwerk Learning Communities en partners zoals Topsectoren en NWO

15.00   Perspectieven op doorontwikkeling van learning communities in mbo en hbo

15.30   Pauze

15.45   Deelsessies o.l.v. experts uit het Netwerk Learning Communities (kennisdeling & aanvulling praktijkvragen)

16.30   Toelichting uitkomsten deelsessies

16.45   Uitnodiging voor kennisontwikkeling en -deling in het Netwerk Learning communities

17.00   Afronding

 

Voor wie en aanmelden:

Projectleiders van samenwerkingsverbanden, beleidsmedewerkers, practoren en lectoren, onderzoekers, experts en overige verantwoordelijken voor het ontwikkelen en verduurzamen van Learning Communities in mbo en hbo. Aanmelding voor de bijeenkomst op 9 juni (14.30-17.00) via: Melina Groen M.Groen@mboraad.nl. Je ontvangt een online-link naar de bijeenkomst.