Publicatie: Een nieuw samenspel van innoveren, werken en leren?

Waarom is samenwerking tussen bedrijven en onderwijsorganisaties van toenemend belang? En hoe kunnen we deze learning communities bouwen, beoordelen, betalen en borgen? De publicatie Een nieuw samenspel van innoveren, werken en leren brengt kennis uit verschillende onderzoeken en handvatten uit te praktijk bij elkaar.

De grote maatschappelijke opgaven zoals de energie- en zorgtransitie vragen meer (multidisciplinaire) kennis, menselijk kapitaal en innovatie. Kennisorganisaties en bedrijven werken daarom steeds meer samen in learning communities in varianten zoals fieldlabs, praktijkwerkplaatsen en Centres of Expertise. NWO, Regieorgaan SIA en de HCA Topsectoren hebben in 2020 het initiatief genomen om meer praktijkgericht onderzoek te doen naar het concept learning communities. Gemeenschappelijke vraag in het NWO-onderzoeksprogramma is: wat zijn de werkzame elementen van zo’n learning community?

De publicatie beschrijft verschillende benaderingen en zienswijzen, geïllustreerd met ervaringen uit de verschillende (onderzoeks)projecten. 
Daarnaast is een bundeling gemaakt van instrumenten en aanbevelingen voor de start of (door)ontwikkeling van learning communities. De initiatiefnemers hopen hiermee onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers aanknopingspunten te geven om het denken over en werken in learning communities te versterken en daarmee het eigen én het collectieve verandervermogen te vergroten.

Een nieuw samenspel van innoveren, werken en leren? is hier te downloaden als pdf.