Onderzoeksprogramma learning communities

Samen met NWO, waaronder Regieorgaan SIA, werken de Topsectoren aan wetenschappelijk onderzoek om te zorgen dat de partners optimaal voordeel hebben van hun deelname aan learning communities. Twee calls zijn reeds uitgezet; momenteel staat bij NWO de call Human Capital: Learning communities als innovatieversneller open. De call sluit op 14 september 2021. 

Onderzoeksprogramma en call for proposals

De call verwerft fundamentele en praktijkgerichte kennis over hoe mensen beter en sneller nieuwe kennis eigen kunnen maken, samen kunnen werken en leren over  innovaties. Het doel van learning communities is innovaties versnellen. Het onderzoek richt zich op learning communities binnen Energietransitie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg en/of ICT. De inzichten helpen bij de realisatie van de missies van het Kennis en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. Het onderzoeksprogramma zal een solide kennisbasis leggen onder het concept van de learning communities. 
> Naar de call for proposals
Naar het onderzoeksprogramma