Netwerk en onderzoek voor een grotere impact

#Energietransitie & Duurzaamheid #Gezondheid & Zorg #Learning Communities #Digitalisering

Samen met NWO en Regieorgaan SIA werken de topsectoren aan wetenschappelijk onderzoek om te zorgen dat de partners optimaal voordeel hebben van hun deelname aan Learning Communities. NWO heeft daartoe de call Human Capital: Learning communities als innovatieversneller geopend. 

Deze call verwerft fundamentele en praktijkgerichte kennis over hoe mensen beter en sneller nieuwe knnis eigen kunnen maken, samen kunnen werken en leren over  innovaties. Het doel van learning communities is innovaties versnellen. Het onderzoek richt zich op learning communities binnen Energietransitie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg en/of ICT. De inzichten helpen bij de realisatie van de missies van het Kennis en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. Het onderzoeksprogramma zal een solide kennisbasis leggen onder het concept van de Learning Communities. 

Netwerk voor onderzoek en samenwerking

De topsectoren, NWO en Regieorgaan SIA werken samen aan een netwerk waarin mensen uit bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek samenwerken aan vernieuwing van werken en leren. Het doel is beter te begrijpen hoe Learning Communities het best kunnen werken, en hoe je dat in de praktijk kunt doen. De prioriteiten van de topsectoren en onderzoekers kunnen elkaar door deze samenwerking versterken. Binnen het netwerk stimuleert de vorming van onderzoek met bijdragen van mensen uit bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap.