Bijeenkomst systeemintegratie en het versnellen van de energietransitie

Op 13 oktober van 14:00-17:30 host de Hogeschool van Amsterdam, het Centre of Expertise City Net Zero met het lectoraat Energie en Innovatie, het evenement 'Systeemintegratie en het versnellen van de energietransitie: nut en noodzaak van data'.

Meld je hier aan.

In de maand oktober organiseert de nationale Learning Community Systeemintegratie samen met de Topsector Energie de 'Maand van de Systeemintegratie'. Tijdens deze maand organiseren verschillende kennisinstellingen events waarvoor we je van harte uitnodigen. Tijdens deze events komen diverse vraagstukken van systeemintegratie aan bod.

Diverse sprekers uit het werk- en onderzoeksveld hun bevindingen presenteren over nut en noodzaak van data voor het ontwikkelen en realiseren van een geïntegreerd energiesysteem op basis van hernieuwbare energie. Daarnaast willen we met je in gesprek over geconstateerde barrières en mogelijkheden om die barrières op te lossen, zodat we samen de energietransitie kunnen versnellen.

Systeemintegratie speelt op alle niveaus van het energiesysteem. Tijdens het event op 13 oktober nemen we je mee op reis door de metropool: langs te verduurzamen bedrijventerreinen, energiepositieve wijken, EV laadinfrastructuur in de openbare ruimte en (energie-)vraagsturing in gebouwen. Op alle niveaus spelen optimalisatie-vraagstukken: van afstemming van vraag en aanbod tot slimme sturing om netcongestieproblemen op te lossen of kosten te reduceren. De beschikbaarheid van data, om sturingsalgoritmen te ontwikkelen of effecten van mogelijke sturingsmodellen te bestuderen, is daarbij cruciaal.

Programma

  • Keynote: Loes Hoefnagels, Alliander – adviseur Energietransitie / voormalig net architect.
  • Verduurzaming bedrijventerreinen: Almere 'de Vaart' en andere bedrijventerreinen over hun aanpak. Project • De Vaart IV (almere.nl)
  • Energiepositieve wijken: Europees onderzoeksproject ATELIER: ervaringen uit pilotstad Amsterdam en andere Nederlandse steden. ATELIER - HvA
  • EV laadinfrastructuur: Flexpower 3; slimme aansturing van EV laadinfra in Amsterdam.  Onderzoekproject Flexpower 020 - HvA
  • Vraagsturing in en tussen gebouwen: Uurmatching in samenwerking met Vattenfall, HvA facility services en UvA. HvA Onderzoeksproject Uurmatching - HvA