SIA-congres 2022: het congres voor verschilmakers

De wereld van morgen beter maken. Daar werken onderzoekers uit het praktijkgericht onderzoek elke dag aan. Samen met mensen uit de praktijk. Wat we met elkaar kunnen doen om dat verschil nóg zichtbaarder te maken, het nog beter te monitoren en tot nog relevantere resultaten te komen, dat is het thema van het SIA-congres 2022: het congres voor verschilmakers.
 
Programma en inschrijven:
SIA-congres - Regieorgaan SIA (regieorgaan-sia.nl)
Dagvoorzitter op het SIA-congres is Eveline van Rijswijk. Het SIA-congres is dé ontmoetingsplek voor alle betrokkenen bij en geïnteresseerden in praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Ruim 500 mensen komen (online) bij elkaar om kennis te delen, nieuwe ontwikkelingen te volgen en te discussiëren over praktijkgericht onderzoek.
Naast sprekers als Merlijn Twaalfhoven zijn er deelsessies over allerlei onderwerpen zoals een escape room over open science, nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen als het Groeifonds, samenwerkingsverbanden binnen het onderzoek en onderzoeksmethoden. Aan het congres werken veel lectoren (docent-)onderzoekers en medewerkers van hogescholen mee, maar ook collega's van andere onderdelen van NWO en organisaties als de Vereniging Hogescholen. |

Ook de Learning Communities van de Topsectoren hebben een plek gekregen, in drie deelsessies: 
Learning communities #1: maken learning communities het verschil in de maatschappelijke transities? 11.00 – 12.00 uur
De human capital-coördinatoren van de Topsectoren pleiten ervoor om learning communities in te zetten over de volle breedte van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Welke inzichten zijn inmiddels opgedaan over wat werkt? Hoe versterken learning communities het aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking én innovatie door bedrijven?
Sprekers: Tijmen Schipper (associate lector Leven Lang Ontwikkelen) Windesheim, Ellen Sjoer (lector Duurzame Talentontwikkeling) Haagse Hogeschool, Chris Wallner, (lector Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg), Hogeschool Leiden. 
Learning communities #2: De regio als speelveld voor samenwerking in learning communities 13.15 – 14.15 uur
Veel samenwerking is gericht op regionale ecosystemen. Hoe ontwikkelen learning communities zich daar? En hoe kan het lectoraat in de regio het verschil maken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?
Sprekers: Dr. Maria Hendriks (directeur van Expertisecentrum Techyourfuture), Mirte Disberg - van Geloven, MSc (onderwijskundige bij TechYourFuture en onderzoeker het lectoraat ‘Smart Industry & Human Capital’ van Saxion Hogeschool)
Learning communities #3: Hybride professionals maken het verschil 14.30-15.30 uur
Steeds meer zijn we te vinden in hybride leer-werkomgevingen zoals learning communities, living labs, hubs en professionele werkplaatsen. Wat moet je daarvoor kunnen en hoe worden de bruggenbouwers van die samenwerkingen op hun taak voorbereid? We gaan in op de ervaringen van bruggenbouwers en de noodzaak van hun professionalisering. Hoe halen zij meerwaarde uit de verschillen tussen organisaties? Hoe kunnen zij daarbij beter worden ondersteund?
Sprekers: Miranda Snoeren (Lector Professionele Werkplaatsen, Fontys Hogescholen), Jeroen Bovens, (onderzoeker Lectoraat Professionele Werkplaatsen Fontys Hogescholen), Frans Grobbe (coördinator Netwerk Learning Communities, NWO-Topsectoren), Tjerk Riemers (Bruggenbouwer bij de TalentHub, Onderzoeksmanager lectoraat Professionele Werkplaatsen)
Dit congres is een live ontmoeting. Toch liever thuis? Een aantal onderdelen van het congres is online te volgen of luister de hele dag naar de speciale radio-uitzending.