Netwerkbijeenkomst Learning communities (online)

Aanmelden is niet meer mogelijk. Bekijk de bijeenkomst via onderstaande zoomlink:
Klik hier voor de link naar de Zoombijeenkomst.


Programma
Ben je betrokken bij of geïnteresseerd in learning communities? Neem dan op donderdagmiddag 23 juni deel aan de onlinebijeenkomst van het landelijk Netwerk Learning Communities*. De werkgroepen gaan graag met je in gesprek over de kennisbasis & instrumenten van Learning Communities.

14.30 uur: Welkom
 

14.40 uur: ronde 1
De actualiteit van onderzoek naar Learning Communities

Doelgroep: Onderzoekers human capital vraagstukken, Human Capital Coördinatoren.
Wil je snel inzicht in wat er allemaal speelt op het gebied van onderzoek naar dit thema? In deze ronde bespreken we de actualiteit. Drie nieuwe projecten in het NWO-onderzoeksprogramma** komen aan bod:

1.         CLIC-IT: Communities of Learning and Innovation in ICT to accelerate digital transformation    
Prof. dr. M.D. Endedijk, University of Twente
In dit project wordt onderzoek gedaan naar hoe leergemeenschappen het leren, samenwerken en innoveren van (toekomstige) medewerkers stimuleren en ontwikkelen we methoden en tools om dit nog beter te ondersteunen.

2.         ENABLE-DEM: learning communities enabling the health and social care workforce
Dr. Franka Bakker, Windesheim
Zorg- en welzijnsprofessionals spelen een belangrijke rol in het creëren van een leefomgeving die een goed leven met dementie thuis mogelijk maakt. Hun (bij)scholing sluit alleen niet altijd aan bij wat er nodig is in de dementiezorg. In het ENABLE-DEM project onderzoeken, versterken en verbinden we vier bestaande Learning Communities die ervoor te zorgen dat innovaties voor een goed leven met dementie sneller worden opgepakt.

3.         Energy Transition: Talent in Learning Communities (ET TLC)
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets, TU Delft
Het doel van leergemeenschappen is haar deelnemers in staat te stellen om te innoveren door het oplossen van praktische en concrete problemen die door de relevante industrie, bedrijven en overheidsorganisaties worden aangeleverd. In dit voorstel zullen drie leergemeenschappen langs de waardeketen van de energietransitie worden opgezet: groene waterstof technologie, wind- en zonne-energie.

Meer lezen: https://www.nwo.nl/calls/human-capital-learning-communities-als-innovatieversneller    


15.30 uur: ronde 2
Integratiesessie van instrumenten en kennis: op weg naar een nieuwe toolbox?

Doelgroep: Onderzoekers & praktijkprofessionals.

Deze ronde start met een casus: www.chillabs.nl. Welke concepten en instrumenten gebruiken zij voor de bouw van hun ‘communities for development’?

Daarna gaan we in twee interactieve parallelsessies graag met deelnemers in gesprek over relevante kennis en instrumenten. De werkgroepen Kennisbasis en Instrumenten hebben de afgelopen maanden verder gewerkt aan hun position paper.Ook hebben zij een inventarisatie gedaan van de instrumenten voor het ontwikkelen, inrichten en evalueren van learning communities. Samen met de deelnemers werken we vandaag verder aan:

1) Een toolbox: Hoe kunnen we praktijkkennis en instrumenten beter combineren en benutten voor de  ontwikkeling en uitvoering van learning communities?

2) Een testlab: Hoe kan al deze kennis met een online platform beter beschikbaar worden gemaakt voor facilitators van learning communities? Welke eisen worden aan zo’n platform gesteld en welke platforms komen hiervoor in aanmerking?

 

16.30 uur: ronde 3
Een blik in de toekomst: nieuwe professionals en organisatiemodellen?
Doelgroep: Professionals met een netwerkrol en hun opleiders. MBO- en HBO-bestuurders en beleidsadviseurs die de condities hiervoor creëren.

Werken in complexe samenwerkingsverbanden als Learning Communities vraagt een nieuwe professionaliteit van medewerkers, onderzoekers, docenten en andere netwerkbouwers. Samen met jou vragen we ons af: wat zijn de gevolgen van al die learning communities voor ons huidige beroepen, beroepsonderwijs en werkveld? En tot wat voor nieuwe beroepen en organisatiemodellen leidt dit?

Voorbeeld 1: Professional Doctorates
Daan Andriessen en Lisette Munneke, Hogeschool Utrecht

Onderzoekende professionals in complexe maatschappelijke contexten.
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekend-vermogen

Voorbeeld 2: Facilitators of change
Hans de Bruin, Hogeschool Zeeland en Petra de Braal, Solidarity University
Opleiding van netwerkrollen in transities en samenwerking.

www.hz.nl/lectoraten/expertise-valorisation-management  
www.hvhl.nl/studeren/opleidingen/master/River+Delta+Development

 

17.30  Afsluiting

--------------------------------------------------------------------------

*Het netwerk Learning Communities is een initiatief van Human Capital Topsectoren en NWO (onder leiding van Regieorgaan SIA). Het doel van het netwerk is het bevorderen van kennisontwikkeling en   -toepassing over samenwerkingsverbanden van leren, werken en innoveren.

** ‘Leven lang leren en ontwikkelen’ is een centraal thema in de Human Capital Roadmap van de topsectoren. Door NWO wordt onderzoek naar Learning Communities gestimuleerd.