Klankbordsessie praktijkprofessionals - Landelijk netwerk Learning Communities

Klik hier om je aan te melden (let op: vol = vol)

Wat gaan we doen?
Het position paper wordt voorgelegd aan drie doelgroepen (onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers) om de inhoud te toetsen. Op basis van deze sessies zal er een verrijkte versie van het position paper komen.

Hoe?
Aan de hand van een groepsgesprek en interactieve werkvormen zullen de deelnemers in een groepssessie worden gevraagd vanuit hun perspectief feedback te leveren op het position paper. Ook is er voldoende ruimte voor het inbrengen van andere opmerkingen en suggesties.

Wie?
Beoogd deelnemers en leidinggevenden LC’s uit diverse sectoren

Waar?
Online (bij aanmelding ontvang je van tevoren een link)

Contact
t.schipper@windesheim.nl

Over learning communities
De Topsectoren, NWO, waaronder Regieorgaan SIA, stimuleren en faciliteren het ontwikkelen van concepten, kennis, tools en netwerken voor iedereen die een succesvolle learning community wil bouwen. Van beproefde tips die je morgen al kunt toepassen tot wetenschappelijk onderzoek voor onderbouwing van duurzame resultaten en effecten.

Innovatie is de motor van economische groei, verduurzaming en vooruitgang. De topsectoren willen daarom minimaal 100 publiek private samenwerkingsverbanden door ontwikkelen met kennis en tools over het beter verbinden van leren, werken en innoveren. Het uiteindelijke doel is het innovatievermogen van het bedrijfsleven duurzaam versterken. In een learning community werken bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen nauw samen in de innovatiehelix en worden leren, werken en innoveren optimaal aan elkaar verbonden. Innovaties komen daardoor sneller tot ontwikkeling en vinden ook sneller hun weg in de praktijk van bedrijfsleven en onderwijs.

Klik hier om het position paper te downloaden.