Kick-off event: Human Capital Agenda Energietransitie

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Op vrijdag 9 december organiseert de Topsector Energie en samenwerking met GroenvermogenNL en Regieorgaan SIA een event in Utrecht waar de aftrap wordt gegeven voor een gecoördineerde aanpak voor de human capital agenda energietransitie. De energietransitie is urgent en vraagt een grote inspanning van ons allemaal.

Het is nu zaak de krachten te bundelen. Een gecoördineerde aanpak waarbij de verschillende programma’s zoals de HCA’s van de verschillende topsectoren, GroenvermogenNL, Nationale LLO-Katalysator, AiNed, Opschaling PPS-beroepsonderwijs en Just Transition Fund met regionale overheden, scholen en het mkb optrekken met als gezamenlijk doel: voldoende opgeleid personeel om de energietransitie mogelijk te maken.

Paulien Herder zal het evenement, dat wordt geleid door dr. Lisa Peters, openen en haar visie delen over HCA in de energietransitie. Vervolgens zal Marsha Wagner het advies voor een gecoördineerde aanpak (van bureau VanAdvies) overhandigen aan Sandor Gaastra en Peter Molengraaf

De besturen van de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland, Zuyd Hogeschool, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam en Hanzehogeschool Groningen zetten met regionale publiek-private partners via een call van Regieorgaan SIA de schouders onder de HCA voor GroenvermogenNL en zullen dit bekrachtigen in een samenwerkingsovereenkomst. En u kunt kennismaken met de regionale liaisons die van start gaan met hun opgave in de regio: een ambitieuze en integrale aanpak van human capital voor de energietransitie met bijzondere aandacht voor de waterstoftransitie.