4e kwartaalsessie Human Capital van Topsector Life Sciences & Health

De Topsector Life Sciences & Health nodigt u graag uit voor de 4e kwartaalsessie Human Capital. Deze wordt inhoudelijk georganiseerd rond het thema: transitie, en zal plaatsvinden op donderdag 27 mei a.s. (14:30 – 15:45 uur).

 

In de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid en Zorg komt het begrip transitie vaak voor, en de laatste maanden is de term transitie-agenda hot & happening. Zo heeft Marianne Gardien van de MBO-raad tijdens de 3e kwartaalsessie het initiatief voor een nationale transitieagenda Onderwijs Gezondheid, Welzijn & Zorg toegelicht. Op dit moment zijn er vergevorderde plannen om een vergelijkbaar initiatief te realiseren voor de beroepen binnen Gezondheid, Welzijn & Zorg, in samenwerking met de grote beroepsverenigingen op dit gebied. En tevens wordt er een eerste gesprek voorbereid met de opleidingen op het gebied van life sciences voor een vergelijkbare transitie-agenda.

 

Kortom: transitie en transitie-agenda’s moeten besproken worden tijdens een kwartaalsessie. Wilt u alvast geïnspireerd worden op het thema transitie, lees dan het interview met Professor Derk Loorbach in Year in Preview 2021.

 

Praktische zaken

 

U kunt zich aanmelden door een reply te sturen naar dit e-mailadres. De Topsector Life Sciences & Health ziet ernaar uit u digitaal te ontmoeten.

 

Het definitieve programma wordt u vooraf nog toegestuurd.