Groeifonds

Een enorme impuls voor samenwerking en kennisontwikkeling in de regio! Het Nationaal Groeifonds investeert miljoenen euro's voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio. Hierdoor wordt het mogelijk dat we gezamenlijk grote stappen kunnen zetten zodat er voldoende én goed geschoolde mensen worden opgeleid voor het mkb. Het voorstel Opschaling van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs waar Katapult bij betrokken is heeft 210 miljoen euro toegekend gekregen. Inmiddels heeft de subsidieuitvraag plaatsgevonden en is er bekend gemaakt welke 15 consortia geld toegekend hebben gekregen. Deze 15 consortia hebben gezamenlijk een grote ambitie!

Op deze pagina vind je alle informatie over het Nationaal Groeifonds vanuit Katapult.