Transitiemogelijkheden arbeidsmarkt

De uitbraak van de coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse economie. Veel bedrijven hebben te maken met forse vraaguitval. Anderen hebben op dit moment juist te maken met een sterk stijgende vraag naar producten en diensten. CentERdata heeft in opdracht van Human Capital Topsectoren voor de topsector Energie – een vitale sector met veel tekortberoepen - een verkenning uitgevoerd naar transitiemogelijkheden tussen beroepen en sectoren. Hiervoor is dezelfde methodiek toegepast die ook gebruikt is bij het breder Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren (Prüfer et al. 2019 en 2020).

De verkenning levert voor de energiesector interessante uitkomsten op over geschikte instroom in beroepen waar grote knelpunten worden verwacht, mede als gevolg van de ambities in het klimaatakkoord. De resultaten helpen om vanuit knelpunten en kansen beredeneerd te kijken naar het vergroten van de wendbaarheid op de arbeidsmarkt. Deze ‘redenering andersom’ laat zien uit welke beroepsgroepen en sectoren de juiste mensen gevonden kunnen worden ten behoeve van functies waar veel vraag naar is. Het onderzoek levert ook nieuwe inzichten op over hoe tekorten op de arbeidsmarkt door (middel)lange termijn omscholingsbeleid opgelost kunnen worden.

Download ‘Eindrapport Transitiemogelijkheden in coronatijd voor de topsector Energie’

 

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp