Blog 2: Het hoofd boven water met vrije innovatie in Coronatijd

De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet en dwingt ons minstens 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Maar hoe steek je dan nog de koppen bij elkaar voor de innovatieve oplossingen die zo hard nodig blijven? Hoe vernieuwen we op de innovatieve vraagstukken van de toekomst, als de crisis de aandacht trekt naar het hier en nu? In deze blogreeks over sociale binding nemen Steven Dhondt van TNO en Human Capital Topsectoren u mee langs de voorbeelden en sectoren waar inspirerende aanpakken ontwikkeld worden. Dit is blog #2 uit de reeks. U vindt alle blogs hier.

De mens heeft een geweldig complexe band met water: 70% van ons lichaam, de beste drank voor door de dag en een bron van zorgen wanneer zij in overmaat of ondermaat beschikbaar is. We bouwen dijken die het wilde tij keren en reservoirs om betrouwbare toegang tot drinkwater te houden. We vernieuwen onze wateroplossingen doorlopend, zodat water er altijd in precies de juiste mate, op het juiste moment en op de juiste plek beschikbaar is.

Gereguleerd contact maar vrije ideeën

De Topsector Water & Maritiem investeert in de essentiële innovaties. Specialisten van uiteenlopende disciplines en achtergronden moeten de koppen bij elkaar steken om deze innovaties voor een waterrijk en waterbestendig Nederland tot stand te brengen. Maar het blijkt ingewikkeld om de koppen bij elkaar te steken in een tijd waarin we maximaal digitaal moeten werken. 

De fysieke afstand vertraagt het delen van ideeën aanzienlijk. En toch moeten ideeën blijven stromen. Die stroom houden we sterk door in onze organisaties en samenwerkingen de juiste gewoonten, vormen en creatieve methodes toe te passen. En dat lukt ons ook, zoals blijkt uit de prikkelende voorbeelden van Deltares en het Waterschapshuis.

Voorbeeld 1. Markplaats van goede ideeën | Deltares

Een ongekende crisis vraagt om oplossingen die buiten de gebaande paden durven gaan. Al in 2017 wist Deltares hier de basis voor te creëren via een digitale tool die de organisatie zou helpen om op vernieuwende wijze te innoveren. Op het nieuwe social intranet werd een Ideeënplatform ingericht, waarop Deltares haar mensen en hun ideeën de vrije hand geeft. Het platform bevat enerzijds een open marktplaats waar alle medewerkers hun vernieuwende onderzoeksuggesties kunnen en mogen delen en/of zich bij de ideeën van anderen aansluiten. En anderzijds wordt er gewerkt met specifieke challenges rondom maatschappelijke uitdagingen, waarin gericht naar vernieuwende oplossingen en kennis wordt gezocht.  De dynamiek van een innovatieve broeiplaats, op zijn veiligst en digitaalst. 
In tijden van thuiswerken en elkaar digitaal ontmoeten is het platform uiterst geschikt gebleken om op een interactieve manier samen te werken aan nieuwe ideeën. Sinds de lockdown zijn er alweer twee zogeheten challenges geweest waar men hun ideeën op kon aanreiken. Tientallen inspirerende ideeën voor ‘Water, voedsel en energie’ en ‘Sleuteltechnologieën ten behoeve van veerkrachtige infrastructurele netwerken’ zijn verzameld en de eerste projecten zijn opgestart. 

Om de verbinding met je medewerkers en met je klanten te leggen is een cultuur van het veilig onderling delen van ideeën essentieel. Het voorbeeld van Deltares laat hierbij óók zien dat een oplossing voor de uitdagingen van een crisis niet geboren hoeft te worden uit de crisis. Juist doordat zij deze open ruimte voor ideeën al had gecreëerd doet Deltares hier in tijden van deze crisis daar haar voordeel mee.

Voorbeeld 2. Zo digitaal als het moet, zo collaboratief als maar kan | Waterschapshuis

Nederland kent maar liefst 21 waterschappen die met hun waakzaamheid en watergerelateerde vernieuwingen het hele land op het droge houden. De waterschappen zijn een uitmuntende samenwerking waarin expertises, informatie en vernieuwende concepten samenkomen. Het Waterschapshuis ondersteunt deze waterschappen op ICT-gebied als regie- en uitvoeringsorganisatie. In een serie blogs laat zij zien hoe dit in coronatijd werkt. Brainstormend met digitale flip-overs, visualiserend van ieders ontwikkelingen op water-gebied, uitnodigend en laagdrempelig in haar platforms zoals een innovatie-Funda. Het Winnovatieplatform is een tool om met elkaar te komen tot waardevolle innovaties die bijdragen aan het waterschapswerk, zoals een digitale perceelwijzer, de inzet van drones tot het werken met augmented reality.

Eigenzinnig als water, vindingrijk als Nederland

De coronacrisis en de uitdagingen die zij ons op professioneel, organisatorisch en persoonlijk gebied oplevert, laten zich lastig vastpinnen. Net als bij de grote uitdagingen op watergebied dwingt zij ons om zo goed mogelijk te anticiperen, om scherp te blijven, om samen te werken en om tot creatieve oplossingen te komen. Dat kunnen we vóóral wanneer we daar in onze onderlinge samenwerking en de culturen binnen onze bedrijven de allerbeste randvoorwaarden voor creëren. Gestoeld op sociale verbinding tussen personen en partners. Gericht op de vrije uitwisseling van ideeën en oplossingen. 

Wil je weten hoe? Laat ons dat weten en we helpen je graag verder!

Laat je inspireren door de voorbeelden op www.humancapitaltopsectoren.nl/corona/sociale-binding.
En deel met ons vooral ook die creatieve oplossingen die jij tegen bent gekomen of hebt ontwikkeld!

Steven Dhondt