Startbijeenkomsten nieuwe call Voedsel & Groen (sessie Regeneratieve open teeltsystemen - Regieorgaan SIA)

Voertaal: Nederlands

Wat zijn de knelpunten op het gebied van natuurinclusiviteit en op welk schaalniveau spelen deze en hoe stimuleren we meer kennis en kunde over de praktische uitvoering?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.