Startbijeenkomsten nieuwe call Voedsel & Groen (sessie Kennis voor verdienvermogen - Regieorgaan SIA)

Voertaal: Nederlands

Om ondernemers in de landbouw te stimuleren vergaande stappen te zetten in verduurzamen van hun bedrijfsvoering, willen we inzicht krijgen in de kritische factoren voor een businessmodel van een rendabele duurzame onderneming. Welke invloed heeft de ondernemer op het succes van het businessmodel en welke (nationale en internationale) externe factoren zijn hierbij ook op systeemniveau relevant? Dit allemaal bezien vanuit het boerenerf en vanuit het handelingsperspectief van de individuele agrarische ondernemer.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.