Startbijeenkomsten nieuwe call Voedsel & Groen (sessie Nieuwe eiwitbronnen - Regieorgaan SIA)

Voertaal: Nederlands

Hoe kunnen we meer inzicht krijgen in de benoemde uitdagingen bij ontwikkeling van een businessmodel en een operationeel model voor nieuwe eiwitbronnen en hoe komen we tot opschaling naar grootschalige productie?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.