Cybersecurity voor maatschappelijke uitdagingen (Team Dutch Digital Delta)

Team dutch digital delta organiseert op 29 juni 2021 van 10:00 tot 12:00 uur een online event waar deelnemers doormiddel van gerichte workshops cybersecurity uitdagingen prioriteren die bedrijven en instellingen hebben in genoemde sectoren. Hiermee worden wetenschapsvraagstukken geformuleerd voor (gezamenlijke) programmering en werkt men aan pre-proposals om de uitdagingen aan te gaan.

We bundelen onze krachten met de Topsectoren Energie, Water & Maritiem, Life Science & Health en dcypher en ACCSS om cybersecurity-uitdagingen aan te gaan.

Het programma omvat een plenaire opening waar een verscheidenheid aan sprekers in gesprek zullen gaan over het belang van cybersecurity voor Nederland. Daarna volgen er drie verschillende workshops die ingaan op specifieke problemen in desbetreffende sectoren. Het doel van de workshops is om te komen tot een pre-proposals die worden aangeboden aan de boegbeelden van de betreffende topsectoren. Een plenaire samenvatting en conclusies sluiten het geheel af.

Hier vind u meer informatie over het online event, incl. link waarmee u zichzelf kunt aanmelden.