Kwartaalsessie Human Capital Gezondheid en Zorg (Health~Holland)

Met naar schatting 1.200.000 formele en 3.300.000 informele gezondheid- en zorgverleners vormt de human capital een machtige workforce voor de door het Kabinet beoogde transitie van gezondheid en zorg, met als focus de vijf VWS-missies. Niet voor niets dus dat de coalitie van het Maatschappelijk Thema Gezondheid en Zorg alle organisaties en formele en informele collegae regelmatig – eens per kwartaal – informeert over de progressie die we gezamenlijk boeken aan de hand van de Human Capital Agenda.

Transitieagenda’s
Tijdens deze 5de kwartaalsessie informeren we u over de voortgang van de Human Capital Agenda Gezondheid en Zorg in het algemeen, en in het bijzonder over drie Transitieagenda’s:

  1. Transitieagenda Onderwijs en Opleidingen Gezondheid, Welzijn & Zorg;
  2. Transitieagenda Beroepsgroepen en Beroepsverenigingen Gezondheid, Welzijn & Zorg;
  3. Transitieagenda Life Sciences.

Maatschappelijk appel
Deze drie transitieagenda’s worden vervaardigd door drie initiatiefgroepen op basis van een stevig maatschappelijk appel van de Patiëntenfederatie, Nederland Zorgt Voor Elkaar en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, in samenwerking met de NZA.

Voorts berichten we u over de progressie van de fieldlabs en de learning communities.

Last but not least staan we stil bij de ontwikkelingen vanuit het Maatschappelijk thema Gezondheid en Zorg met Human Capital relevantie voor Nationale Groeifonds-proposities waarvan er thans 2 zijn gehonoreerd en 4 in voorbereiding zijn.

Praktische zaken
Wat betekent deze agenda en de verschillende transities, fieldlabs, learning communities en groeifondsinitiatieven voor u? En hoe kunt u hierbij aansluiten, meedenken en meewerken? Dat verneemt u de 9de september.

Voor meer informatie kijkt u op de website van Health~Holland. U kunt zich aanmelden via dit e-mail adres.