€ 37,5 miljoen voor omscholing naar beroepen in de ICT en techniek

Staatssecretaris Keijzer (EZK) heeft de nieuwe Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniek gepubliceerd, waarvoor € 37,5 miljoen is gereserveerd. Werkgevers kunnen de omscholing van huidige of toekomstige werknemers naar de techniek of ict-sector deels via deze regeling financieren. De regeling beoogt zo baanonzekerheid aan te pakken en mobiliteit naar kansrijke beroepen te stimuleren.

De nieuwe Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniek is gepubliceerd door staatssecretaris Keijzer (EZK). Voor deze regeling is € 37,5 miljoen beschikbaar. Via de regeling kunnen werkgevers de omscholing naar ict en de technieksector van huidige en nog nieuw aan te nemen werknemers deels financieren. De regeling beoogt daarmee een tweeledig doel: de mobiliteit naar kansrijke beroepen in de techniek en ict-sectoren verder op gang te brengen, waar momenteel een grote vraag naar goed opgeleide werknemers bestaat, en tegelijkertijd mensen met baanonzekerheid in andere sectoren via omscholing een beter perspectief te bieden.

€ 3750 per medewerker voor omscholing

Werkgevers kunnen een lumpsum bedrag van € 3750 aanvragen om een nieuwe of bestaande medewerker die nog niet in dat beroep werkzaam is, een omscholingstraject en een arbeidsovereenkomst te bieden. De subsidie is bedoeld om een deel van de kosten van het omscholingstraject te vergoeden. Het omscholingstraject moet bestaan uit een samenhangend geheel van praktijkondersteuning en scholing (cursus/opleiding) dat is gericht op het verwerven van de benodigde competenties, kennis en ervaring ten behoeve van de uitoefening van een ICT- of techniek-kansrijk beroep. De kosten voor het omscholingstraject moeten minimaal € 7500 bedragen. Een werkgever mag maximaal voor zes omscholingstrajecten (en dus voor zes werknemers) subsidie aanvragen. De overige kosten van het omscholingstraject moeten door de werkgever worden gefinancierd of via cofinanciering van bijvoorbeeld O&O-fondsen.

In totaal kunnen 9233 omscholingstrajecten worden gefinancierd. Na het einde van dit jaar wordt de regeling geëvalueerd, om te bepalen of het bedrag een voldoende prikkel is geweest voor omscholing.